Blåbær

Blåbær
Blåbær (Vaccinium myrtillus) er lave buske (i familie med tyttebær), der vokser vildt i de nordiske skove og på fugtige heder. Planterne er løvfældende med små, lysegrønne blade og får små, hvid- grønne krukkeformede blomster med et svagt lyserødt skær. Bærrene er blå eller næsten sorte og dækket af et vokslag, der giver skindet en lettere dugget overflade. Frugtkød og saft er stærkt rødt i farven. Smagen er mild og aromatisk. Anvendes til desserter, i kager og til syltetøj.
Bæret indeholder C-vitamin, karotin, jern og magnesium.
Bæret anvendes i naturmedicin, og menes at have en lægende og desinficerende virkning. Kogt blåbærsaft er blevet anvendt mod diarré. Til gengæld kan blåbærets farvestoffer være skadelige, hvis man spiser for store mængder.
Blåhval
Se artiklen: Blåhval

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • BLAB! — is a comics anthology edited by Monte Beauchamp. Though its primary focus is comics, it regularly features non comics illustration and graphic design work as well as some prose articles. Early issues were published by Kitchen Sink Press. Since… …   Wikipedia

  • Blab — Blab, n. [OE. blabbe.] One who blabs; a babbler; a telltale. Avoided as a blab. Milton. [1913 Webster] For who will open himself to a blab or a babbler. Bacon. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • blab — [blAb] 1. n. talk; chatter; meaningless talk. □ I never pay any attention to blab like that. □ Cut the blab and get to work. 2. tv. to tell a secret; to reveal something private in public. □ I’ll tell you if you promise not to blab it …   Dictionary of American slang and colloquial expressions

  • Blab — Blab, v. i. To talk thoughtlessly or without discretion; to tattle; to tell tales. [1913 Webster] She must burst or blab. Dryden. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • blab — [blæb] v past tense and past participle blabbed present participle blabbing [i]informal [Date: 1500 1600; Origin: blab person who talks too much, too much talk (14 20 centuries), probably from the sound] to tell someone something that should be… …   Dictionary of contemporary English

  • blab — blab; blab·ber; blab·by; …   English syllables

  • Blab — (bl[a^]b), v. t. [imp. & p. p. {Blabbed} (bl[a^]bd); p. pr. & vb. n. {Blabbing}.] [Cf. OE. blaberen, or Dan. blabbre, G. plappern, Gael. blabaran a stammerer; prob. of imitative origin. Cf. also {Blubber}, v.] To utter or tell unnecessarily, or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • blab — /blab/, v., blabbed, blabbing, n. Informal. v.t. 1. to reveal indiscreetly and thoughtlessly: They blabbed my confidences to everyone. v.i. 2. to talk or chatter indiscreetly or thoughtlessly: Don t confide in him, because he blabs. She blabbed… …   Universalium

  • blab — [blab] vt., vi. blabbed, blabbing [ME blabben: see BLABBER] 1. to give away (a secret) in idle chatter 2. to chatter; prattle n. 1. loose chatter; gossip 2. a person who blabs …   English World dictionary

  • blab — [ blæb ] verb intransitive or transitive INFORMAL to tell people about something that should be kept secret: I didn t think you d go blabbing the story all over town …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”